Czym są uzależnienia i jak je leczyć?

Coraz większa liczba ludzi cierpi na różnego rodzaju nałogi. Wśród nich najpopularniejszy wciąż jest alkoholizm, ale zaraz za nim pojawiają się: narkomania, lekomania, uzależnienie od internetu i od komputera, od pornografii, masturbacji oraz od pieniędzy (lub od hazardu). Wszystko może stać się naszym nałogiem, dlatego warto być człowiekiem świadomym samego siebie, a jeśli wplątaliśmy się w sidła uzależnienia, to koniecznie podjąć się ciężkiej pracy nad sobą i leczenia uzależnienia.

Czym jest uzależnienie?

Uzależnienie polega na nabyciu zaburzenia w zdrowiu psychicznym i/lub fizycznym. Charakteryzuje się to przede wszystkim działaniem pod przymusem; poczuciem, że ktoś musi wykonywać określoną czynność lub zażywać jakąś szkodliwą, uzależniającą substancję. Tego terminu używa się w odniesieniu do rozmaitych nałogów: uzależnienia od seksu, pornografii, masturbacji, internetu, komputera, alkoholu, leków (zwłaszcza psychotropowych z grupy benzodiazepin), hazardu, pieniędzy, papierosów, narkotyków, zakupów, itd. Generalnie dotyczy ono wszystkiego, co pozbawia człowieka wolności i powoduje, że traci on kontrolę nad sobą i nad własnym zachowaniem.

Redakcja poleca sprawdzony ranking ośrodków terapeutycznych w Polsce na stronie: osrodkiterapeutyczne.pl

Rozróżniamy uzależnienia: psychiczne, fizjologiczne oraz społeczne. Do najczęstszych i najbardziej charakterystycznych objawów większości uzależnień należą: kompulsywne zachowania, złe samopoczucie związane z zespołem abstynencyjnym w przypadku prób zerwania z nałogiem, zachowania nawykowe, pochłanianie dużej ilości czasu, pojawiające się problemy zdrowotne, w związkach, małżeństwach, a także problemy finansowe, poczucie wewnętrznego przymusu wykonywania danej czynności bądź zażywania określonej substancji, stale zwiększająca się częstotliwość wykonywania uzależniającej czynności. Uzależnienia powodują poważne konsekwencje w życiu prywatnym osób tkwiących w nałogu. Mogą prowadzić do rozpadów małżeństw i rodzin, do całkowitego wyniszczenia zdrowia, do problemów finansowych lub problemów z prawem, do zachowań o charakterze kryminogennym. Należy pamiętać, że uzależnienia są chorobami i powinno się je traktować poważnie, koniecznie podejmując się leczenia, aby ratować własne życie.

leczenie uzależnień

Leczenie uzależnień

Leczenie uzależnień polega na resocjalizowaniu uzależnionej jednostki oraz na jej reedukacji. Celem terapii jest zaprzestanie lub znaczne obniżenie sięgania po uzależniającą substancję lub wykonywania nałogowej czynności. Leczenie uzależnień ma też pomóc w naprawieniu szkód, które spowodował długotrwały nałóg. Najczęściej stosowaną metodą w leczeniu uzależnień jest psychoterapia. W zależności od typu uzależnienia, będzie to nieco inny rodzaj terapii, choć najwyższą skuteczność przynosi podjęcie się stricte terapii uzależnień, najlepiej w specjalnie przeznaczonym do tego Ośrodku Leczenia Uzależnień. Czasem w leczeniu uzależnień stosuje się również farmakoterapię, która polega na podawaniu leków psychotropowych, przepisanych przez lekarza psychiatrę. Nie jest to jednak konieczne przy leczeniu każdego uzależnienia, każdy przypadek jest nieco inny i wymaga innego podejścia do leczenia. Farmakoterapia często bywa stosowana w leczeniu alkoholizmu, ponieważ objawy odstawienne i czas detoksu są dla uzależnionych od alkoholu szczególnie trudne. W przypadku osób uzależnionych od alkoholu i innych środków zmieniających świadomość, leczenie uzależnień przebiega zwykle trzyetapowo: najpierw stosuje się tzw. detoks, mający na celu usunięcie szkodliwej substancji z organizmu uzależnionego; później rozpoczyna się terapię początkową (podstawową), która zwykle wiąże się z prowadzeniem zajęć edukacyjnych i informowaniem pacjenta w formie wykładu o konsekwencjach danego uzależnienia. Na samym końcu pojawia się najważniejszy etap leczenia uzależnienia: terapia pogłębiona. Obejmuje ona indywidualne spotkania z terapeutą, a także zajęcia grupowe oraz warsztaty tematyczne.

Terapie uzależnień

W leczeniu uzależnień najczęściej stosuje się takie terapie, jak: terapia indywidualna, terapia grupowa, hipnoterapia, farmakoterapia, trening umiejętności, sesje rodzinne, psychoedukacja, terapia behawioralna. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, która z typów terapii okaże się najlepsza, ponieważ konieczne jest dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb klienta i jego historii życia oraz nałogu. Terapia uzależnień trwają od ośmiu tygodni do wielu lat intensywnej pracy nad sobą. Konieczne jest przepracowanie głębokich zranień, które spowodowały, że w ogóle doszło do wejścia w nałóg, dlatego tego rodzaju terapie wymagają wielkiego wysiłku w nie włożonego, czasu oraz cierpliwości. 

Więcej na stronie:http://osrodkiterapeutyczne.pl/alkoholizm.html

Komentarze (0)

O serwisie

Crd24.pl czyli Twoje źródło informacji

Nowinki ze świata technologii i biznesu

Najwyższa jakość artykułów  na wyciągnięcie ręki

Kontakt

konsument@crd24.pl

Galeria