Kiedy dane uznaje się za osobowe?

Ustawa o ochronie danych definiuje, czym są dane osobowe i jak powinniśmy je chronić. A jak to wygląda w praktyce, o których danych możemy mówić, że są osobowe?

Dane osobowe – definicja

W artykule 6 ustawy o ochronie danych osobowych czytamy, że dane osobowe to wszystkie informacje, które możemy połączyć z konkretną osobą, a dzięki którym możemy ustalić jej tożsamość lub ją zidentyfikować. Dane te można podzielić ze względu na sposób identyfikowania i pozyskania.

Mówimy o danych pośrednich, które wymagają pewnego nakładu kosztów czy czasu, aby je pozyskać lub bezpośrednich, do których mamy dostęp natychmiast. A w dalszej kolejności, dane te dotyczą cech społecznych, kulturowych, umysłowych, ekonomicznych, fizjologicznych czy fizycznych.

Praktycznie rzecz ujmując są to te dane, które pozwalają nam bez wysiłku wskazać konkretną osobę. Danymi osobowymi nie będą informacje ogólnikowe, na przykład miasto zamieszkania danej osoby, ponieważ nie jest jedynym mieszkańcem tej miejscowości, czy też numer buta, bo też nie jest dla niej charakterystyczny i nie można po nim wskazać jej tożsamości.

Kiedy dane są osobowe, a kiedy nie

Określenie, czy dane są osobowe nie zawsze jest proste. Warto każdą sytuację rozważyć osobno. W niektórych bowiem okolicznościach pozyskana informacja na temat drugiej osoby będzie daną osobową, a w innych nie. Najbardziej znanymi danymi osobowymi są imię i nazwisko. Jednak te czasem się powtarzają i może zdarzyć się, że gdzieś jeszcze żyje osoba, nazywająca się tak samo, jak my. Wtedy musimy zestawić je z innymi danymi na przykład z adresem zamieszkania, który w takim przypadku będzie daną osobową, wyróżniającą dwie osoby o tym samym imieniu i nazwisko. Może to też być data urodzenia, imiona rodziców etc.

Nie mamy takiego problemu w przypadku numeru PESEL czy kodu DNA. Są one niepowtarzalne dla każdego człowieka. Z numeru PESEL można odczytać również skróconą datę urodzenia. Będzie to pierwszych sześć cyfr z jedenastu. A także płeć, ukrytą w przedostatniej cyfrze.

Z kolei adres mailowy może być daną osobową lub nie. Jeśli do jego stworzenia użyjemy własnego imienia i nazwiska, to ten adres mailowy zaliczymy do danych osobowych. W innym razie, na przykład, gdy posługujemy się zmyślonym nazwiskiem lub przypadkowym słowem, nie będzie daną osobową. Podobnie jest z adresem IP komputera. Jeśli jest on na stałe lub przez konkretny czas przypisany do urządzenia, które ma konkretnego właściciela jest daną osobową.

Dane danym nie równe

Dane osobowe możemy podzielić na dwa rodzaje: zwykłe i wrażliwe. Te pierwsze dotyczą identyfikacji i określenia tożsamości konkretnej osoby, o ile ich ustalenie nie wymaga poświęcenia dużej ilości czasu, kosztów czy działań. Będą to informacje o wieku, stanie cywilnym czy majątku.

Dane wrażliwe dotyczą już kwestii prywatnych człowieka i obejmują między innymi informacje o pochodzeniu rasowym danej osoby, jej zdrowiu, poglądach religijnych, orientacji seksualnej, wyrokach czy nałogach etc. Są one szczególnie chronione poprzez ustawę, a ich przetwarzanie jest możliwe tylko w wyszczególnionych przypadkach, opisanych w artykule 27 ustawy i wymaga pisemnej zgody osoby, której dotyczą. Część danych, pozornie wrażliwych, w rozumieniu ustawy do nich nie należy, na przykład nr konta bankowego czy dane biometryczne.

Nie wszystkie dane będą osobowe

Dane o dużym stopniu ogólności, nie są uważane za dane osobowe. Jeśli jednak zestawimy je z innymi danymi, charakterystycznymi dla danej osoby, mogą się nimi stać. Na przykład wspomniany wcześniej adres zamieszkania. Cechami najbardziej charakterystycznymi dla danych, których nie można uznać za osobowe, będą: duży nakład pracy włożony w ich pozyskanie, poniesione równie duże koszty czy włożony nadmiar czasu.

Jeśli mamy wątpliwości, które dane są osobowe, czy są wrażliwie, czy możemy je przetwarzać, warto zajrzeć do ustawy o ochronie danych osobowych lub wybrać się na szkolenie, które rozwieje nasze wątpliwości.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajdziesz na stronie firmy szkoleniowej Proxymo.

 

Materiał zewnętrzny

Komentarze (0)

O serwisie

Crd24.pl czyli Twoje źródło informacji

Nowinki ze świata technologii i biznesu

Najwyższa jakość artykułów  na wyciągnięcie ręki

Kontakt

konsument@crd24.pl

Galeria