Czym jest otwarty fundusz inwestycyjny?

Fundusze inwestycyjne to zbiorowa forma inwestowania, której wyniki i cała działalność uzależniona jest od wielu podmiotów – nie tylko zarządu, ale również między innymi inwestorów, dystrybutorów, czy podmiotów odpowiedzialnych za nadzór.

Fundusze inwestycyjne możemy podzielić ze względu na kilka aspektów. Do najważniejszych zaliczamy rodzaj: otwarte i zamknięte, typ aktywów: inwestycyjne i obligacyjne, oraz obszar inwestowania – Polska i zagranica. W tekście skupimy się na funduszach otwartych (FIO).

Fundusze FIO są zdecydowanie popularniejszym rodzajem funduszy inwestycyjnych. Umożliwiają one sprzedaż oraz zakup jednostek uczestnictwa dosłownie na zawołanie i bez ograniczeń, a jednostki wycenia się w każdy dzień roboczy.

Otwarte fundusze inwestycyjne zarządzane są przez TFI (Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych), np. BPH TFI. Rolą towarzystw jest powołanie funduszy do życia, zebranie wszelkich pozwoleń, przygotowanie dokumentów informacyjnych, stworzenie odpowiedniej infrastruktury i narzędzi do zarządzania i prowadzenia funduszy oraz aktywów.

To, jaka polityka inwestycyjna jest prowadzona w ramach funduszy i subfunduszy, uzależnione jest od parasola (grupy kilku subfunduszy zarządzanych przez towarzystwo). Zgodnie z obraną polityką, otwarty fundusz inwestycyjny ma odpowiednio zdefiniowane cele związane z obrotem akcjami, obligacjami, i innymi instrumentami. To od kapitału wkładanego przez inwestorów uzależniona jest ilość nabywanych, codziennie wycenianych aktywów. Opłaty za prowadzenie funduszu (prowizja) pobierane są właśnie na podstawie wartości aktywów.

Nabywane jednostki mogą odznaczać się różnymi klasami. Różnica polega głównie na wielkości opłat, jakie towarzystwa pobierają za zarządzanie nimi. Ogólnie przyjętą zasadą jest to, że im większa ilość ulokowanego kapitału, tym towarzystwa oferują niższą opłatę za zarządzanie. Niemniej, mniejsi i średni inwestorzy płacą normalne stawki. To łączy się pośrednio z inną dosyć specyficzną cechą funduszy inwestycyjnych. Towarzystwa mogą przyjmować niezwykle małe kwoty na poczet nabywania jednostek uczestnictwa.

Fundusze mogą być dystrybuowane samodzielnie przez towarzystwo lub za pomocą zewnętrznych instytucji. Towarzystwa często udostępniają odpowiednie platformy transakcyjne, które umożliwiają interesariuszom na składanie zleceń.

Częściej jednak dystrybucją otwartych funduszy inwestycyjnych zajmują się banki, pośrednicy i agencje finansowe, a także biura maklerskie. Każdy z wymienionych podmiotów zyskuje na polecaniu produktów towarzystw poprzez uzyskiwanie opłat manipulacyjnych lub pewnych części stałych opłat związanych z zarządzaniem funduszem.

Fundusze otwarte regulowane są poprzez odpowiednie narzędzia chroniące od nadużyć. Poza Komisją Nadzoru Finansowego, która reguluje rynek, fundusze zabezpieczane są: agentami transferowymi, audytorami oraz bankami depozytariuszami. Mechanizmy te minimalizują potencjał związany z manipulacjami i działaniami niezgodnymi z prawem.

 

Materiał zewnętrzny

Komentarze (0)

O serwisie

Crd24.pl czyli Twoje źródło informacji

Nowinki ze świata technologii i biznesu

Najwyższa jakość artykułów  na wyciągnięcie ręki

Kontakt

konsument@crd24.pl

Galeria