Sprawne nowoczesne zarządzanie biznesem

Zarządzanie ludźmi i biznesem nie jest procesem łatwym, dlatego powstają nowe systemy, pozwalające na efektywne przekazywanie danych, informacji i innych istotnych kwestii dotyczących pracy. 

Czym jest system Workflow?

Aby usprawnić przekazywanie informacji pomiędzy pracownikami w danej firmie i przyspieszyć system ich pracy, opracowywane są specjalne metody na zarządzanie zespołem ludzi. Nie jest to proste, dlatego stworzenie właściwych schematów przesyłu informacji pomiędzy ludźmi jest konieczne. Pewnym specyficznym rodzajem organizacji pracy jest system Workflow. Dzięki niemu manager może szybko i sprawnie informować swojego podwładnego, jakie zadanie ma wykonać.

Ten automatyczny sposób przekazywania wiadomości dotyczy elektronicznego przesyłania wiadomości od jednego pracownika do drugiego. Każda z osób ma swoje określone miejsce w hierarchii przesyłu danych, ich role są z góry nakreślone. Podawane dokumenty są uzupełniane poprzez poszczególne osoby i do następnych w kolejności trafiają dopracowane już pliki. Każdy zajmuje się tym, co należy do jego kompetencji, a dokumenty zmieniają swoje statusy. Zmiany następują etapami. 

Podstawową zaletą systemu Workflow jest ograniczenie czasu niezbędnego do wykonania zadania. Jeśli zadania są rozdzielane i przesyłane do konkretnych pracowników automatycznie, za pomocą komputerów, to nie ma potrzeby, aby zajmował się tym oddelegowany pracownik. Automatyzacja oszczędzi bardzo dużo czasu i pozwoli szybciej zabrać się do pracy. Ponadto ograniczy to także koszty związane z wdrażaniem nowych projektów. 

Istotne terminy związane z Workflow

System Obiegu Dokumentów jest charakteryzowany przez kilka istotnych terminów. Aby dobrze zrozumieć cały system, trzeba je poznać i zrozumieć. Na sam początek wymagane jest zrozumienie terminu proces. Jest to zadanie albo projekt, nad którym właśnie rozpoczyna się praca. W jego skład (co można rozrysować na schemacie) wchodzi aktywność, czyli zaangażowanie w wykonywane zadania wydzielone poszczególnym pracownikom. Istnieją dwa rodzaje aktywności: manualna – dotycząca wykonywania zlecenia przez pracownika – oraz automatyczna – dotycząca zadań wykonywanych przez system. 

Następny ważny termin to tranzycja. Odnosi się on do warunków i środków niezbędnych do płynnego przechodzenia od jednej aktywności do drugiej. Pobocznymi definicjami, odnoszącymi się do charakterystyki Workflow są: 

• zdefiniowanie procesu – musi nastąpić na samym początku, ponieważ pozwala zdecydować o szczegółach dotyczących danego projektu (podział prac, dobór pracowników, cel); 

• wdrożenie procesu – rozpoczęcie działań przez wyznaczonych do tego pracowników, są oni stale informowani o tym, jak przebiega praca i jaka jest aktywność. 

Automatyzacja Procesów Biznesowych

Business Intelligence

Z systemem Worflow wiążą się także inne technologie, mające usprawniać pracę i rozwijać wiedzę, a co za tym idzie ulepszać procesy biznesowe. To np. Business Intelligence, czyli analizowanie, oczyszczanie i udostępnianie już istniejących informacji w taki sposób, żeby podejmowane na ich podstawie decyzje biznesowe były jak najbardziej korzystne. 

Istnieją następujące typy tego rodzaju rozwiązania:
• systemy CRM – zarządzanie kontaktami z klientem,
• EIS – powiadamianie kierownictwa,
• GIS – informacja geograficzna,
• OLAP – wielowymiarowa analiza,
• DSS – wspomaganie decyzji,
• MIS – wspomaganie zarządzania,

Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje system CRM, czyli Customer Relationship Management. Polega on na automatyzacji relacji z klientem w taki sposób, aby mógł on być profesjonalnie obsłużony i utrzymany. Dotyczy rozpoznania potrzeb klienta i ma pozytywne aspekty dla obu stron: klient pozostaje lojalny wobec firmy, a firma buduje z nim stałą współpracę. System wspomaga się specjalnym oprogramowaniem, przechowującym dane o klientach, pozwalające przygotować dla niego korzystne oferty. 

Automatyzacja Procesów Biznesowych sprawia, że zadania będą wykonywane szybciej i z wykorzystaniem mniejszego nakładu finansowego. Pozwoli to usprawnić przesyłanie istotnych wiadomości między pracownikami tak, aby każdy na bieżąco był informowany o zleconych zadaniach oraz mógł się do nich jak najlepiej przygotować.

Więcej na stronie: http://softhis.com/rozwiazania/system-workflow-do-zarzadzania-procesami-biznesowymi

Komentarze (0)

O serwisie

Crd24.pl czyli Twoje źródło informacji

Nowinki ze świata technologii i biznesu

Najwyższa jakość artykułów  na wyciągnięcie ręki

Kontakt

konsument@crd24.pl

Galeria