Obowiązki i wymagania dotyczące transportu odpadów

24 stycznia 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Zgodnie z nowymi przepisami środki transportujące odpady muszą być oznakowane w odpowiedni sposób.

Oznakowanie środków transportu

Pojazdy przeznaczone na transport odpadów muszą być oznaczone w widoczny sposób. Zgodnie z paragrafem 9. Ust.1., środki transportu uczestniczące w ruchu drogowym mają mieć umieszczoną w dobrze widocznym miejscu biała tablicę z napisem “ODPADY” w kolorze czarnym. Przy czym istotna jest również wielkość czcionki: 10 cm wysokości i 1,5 cm szerokości. Tablica ta ma mieć 40 cm szerokości i 30 cm wysokości. W przypadku, gdy rozmiar pojazdu uniemożliwia umieszczenie tablicy o takich gabarytach, wszystkie rozmiary mogą zostać pomniejszone odpowiednio:

  • l tablica: 30 cm szerokości i 12 cm wysokości,
  • l wielkość liter: 8 cm wysokości i 1,2 cm szerokości.

Pojazdy, które będą wykorzystywane do transportu odpadów w ruchu transgranicznym zamiast tablicy z napisem odpady, mogą mieć umieszczoną w widocznym miejscu białą tablicę z czarną literą “A”. Przy czym wielkości w tym przypadku również są istotne:

  • l tablica: 40 cm szerokości i 30 cm wysokości,
  • l litera: 20 cm wysokości i 2 cm grubość czcionki.

Bardzo ważne również jest, aby napis lub litera widoczne na tablicy były odporne na ścieranie i działanie warunków atmosferycznych.

Sposób transportowania odpadów

Zgodnie z rozporządzeniem z 24 stycznia 2018 roku każdy, w czasie transportu odpadów nie można dopuścić do:

l rozprzestrzeniania, tj. rozlewania, przemieszczania, wysypywania odpadów poza środek transportu,

l mieszania się różnych rodzajów odpadów, wyjątkiem jest sytuacja, w której strumień odpadów, które uległy zmieszaniu został przeznaczony do utylizacji lub przetwarzania w tym samym procesie.

W przypadku odpadów niebezpiecznych należy pamiętać, że mogą być one transportowane wraz z innymi odpadami, jednak w taki sposób aby niemożliwy był ich wzajemny kontakt.

Dokumenty niezbędne w transporcie odpadów

Odpady można przewozić wyłącznie wraz z dokumentacją, w której zawarte będą następujące informacje: rodzaj odpadów oraz dane zlecającego ich transport. Wśród dokumentów wymienionych w rozporządzeniu znalazłą się m. in. również karta przekazania odpadów. Dokumentem potwierdzającym może również być faktura potwierdzająca sprzedaż, list przewozowy lub zlecenie transportu.

 

Czytaj też: Transport odpadów - wymagania


Artykuł sponsorowany

Komentarze (0)

O serwisie

Crd24.pl czyli Twoje źródło informacji

Nowinki ze świata technologii i biznesu

Najwyższa jakość artykułów  na wyciągnięcie ręki

Kontakt

konsument@crd24.pl

Galeria