Pożyczki jako kredyty konsumenckie

Pożyczka jest sposobem na sfinansowanie dowolnego celu kredytowego klienta. Można opłacić dzięki niej wymarzone wakacje, pokryć koszty bieżącej konsumpcji czy rachunki za media i mieszkanie. Często rozgranicza się w języku potocznym pojęcie pożyczki i kredytu, podczas gdy większość pożyczek formalnie jest kredytem konsumpcyjnym. Dlaczego?

Uwarunkowania prawne pożyczek gotówkowych

Podstawą zaciągania pożyczki w firmie pożyczkowej jest stosowna umowa, regulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Umowa ta może być zawarta ustnie, chyba że jej wartość przekracza 500 zł. Wówczas, zgodnie z art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego pożyczka powinna być udzielana na podstawie zawartej pisemnie umowy.

Do pożyczek gotówkowych odnoszą się także przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, które zaczęły obowiązywać w Polsce od 18 grudnia 2011 roku. Pożyczka w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim w większości przypadków jest w świetle obowiązującego prawa jednocześnie kredytem konsumenckim, gdzie na mocy kontraktu zawieranego pomiędzy konsumentem  a przedsiębiorcą, wypłacana jest pożyczka. Każdy kredyt konsumencki jest zaciągany na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Może to być nie tylko pożyczka dla osoby fizycznej prywatnej, ale i zakupy ratalne lub z odroczonym terminem płatności. Ustawa wskazuje, że pożyczka będzie kredytem konsumenckim, jeśli nie przekroczy kwoty 255 550 zł bądź ich równowartości w innej walucie.

Uprawnienia konsumenta

Z uwagi na fakt, że pożyczka gotówkowa udzielana przez firmę pożyczkową w świetle ustawy o kredycie konsumenckim jest traktowana na równi z nim, pożyczkobiorca może odstąpić od umowy pożyczki bez podawania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia, a kosztem, jaki przy tym ponosi, są wyłącznie odsetki ustalone z pożyczkodawcą. Umowa kredytu konsumenckiego, a więc i pożyczki gotówkowej, musi być sformułowana na piśmie, w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Pożyczkodawca lub pośrednik muszą niezwłocznie dostarczyć ją konsumentowi.

Kredytodawca kredytu konsumenckiego na równi z pożyczkodawcą musi podać klientowi rzeczywistą roczną stopę procentową na podstawie wszystkich opłat, jakimi zostanie obciążony klient. W umowie pożyczki trzeba określić precyzyjnie całkowity koszt kredytu. Ważne jest wskazanie stron umowy, wraz z podaniem dokładnej nazwy, adresu siedziby, numeru NIP, REGON i KRS firmy pożyczkowej. W umowie wskazać należy warunki odstąpienia od niej, termin zwrotu pożyczki, wraz z podaniem opłat związanych z ewentualnością przedłużenia terminu spłaty pożyczki.

Materiał zewnętrzny

O serwisie

Crd24.pl czyli Twoje źródło informacji

Nowinki ze świata technologii i biznesu

Najwyższa jakość artykułów  na wyciągnięcie ręki

Kontakt

konsument@crd24.pl

Galeria