Czy przedsiębiorcy są gotowi na JPK, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć o Jednolitym Pliku Kontrolnym

Jednolity Plik Kontrolny, czyli w skrócie JPK, został wprowadzony ustawą do Ordynacji Podatkowej we wrześniu 2015 roku. Celem wprowadzenia JPK było ustandaryzowanie rozliczeń podatkowych. Z jednej strony nowy format miał uporządkować dane podatkowe, ale również – w opinii wielu specjalistów – ułatwić wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, a także uprościć procedury kontrolne. Pomimo tego, że prawo dotyczące JPK ustanowiono w 2015 roku, obowiązek korzystania z tego rozwiązania wprowadzano stopniowo od lipca 2016 roku. W styczniu 2018 roku po raz pierwszy rozliczenia na podstawie JPK muszą wysyłać również mikroprzedsiębiorcy. Czym tak naprawdę jest JPK, dlaczego go wprowadzono i co zrobić, aby rozliczać się zgodnie z JPK, będąc mikroprzedsiębiorcą?

Jednolity Plik Kontrolny – cel wprowadzenia

Jednolity Plik Kontrolny to polski odpowiednik europejskiego SAF-T (Standard Audit File for Tax). Wprowadzono go, aby ujednolicić formaty dokumentów rozliczeń podatkowych, a także ułatwić przedsiębiorstwom generowanie dokumentów. W założeniach bowiem firma musi przystosować do JPK systemy informatyczno-księgowe, a gdy to nastąpi plik, który należy przesłać do Urzędu Skarbowego, będzie się generował niemal samodzielnie, pobierając dane z systemu. JPK ma również znacznie uprosić pracę organów kontrolnych – te będą mogły w łatwy sposób wykryć nieścisłości czy nieprawidłowości w rozliczeniach. Warto jeszcze wspomnieć, że Jednolity Plik Kontrolny to zbiorcza nazwa wszystkich plików rozliczeniowych. JPK może dotyczyć danych z ksiąg rachunkowych, stanów magazynowych, wyciągów z banków, ewidencji zakupów i sprzedaży VAT, faktur VAT, z podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów. Ważne jest to, że jedynym plikiem, który trzeba przesyłać cyklicznie, co miesiąc jest JPK dotyczący ewidencji zakupów i sprzedaży VAT. Wszystkie pozostałe przesyła się na żądanie.

Jednolity Plik Kontrolny – 2018 ostatnim rokiem przejściowym

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego było dużą zmianą. W związku z tym ostateczne wprowadzenie rozłożono w czasie. Ustawa o JPK została wprowadzona we wrześniu 2015 roku. Pierwsze Jednolite Pliki Kontrolne miał być przesłane w lipcu 2016 roku i w owym czasie, w takiej formie musiały przesyłać je tylko duże firmy. Od początku stycznia 2017 roku JPK przesyłać musiały również średnie i małe przedsiębiorstwa, a od stycznia 2018 roku – również mikroprzedsiębiorstwa. Do lipca 2018 roku najmniejsze firmy mają jeszcze czas na to, aby dostosować się do wymogu przesyłania innych typów JPK niż tylko tych cyklicznych. Można więc powiedzieć, że 2018 jest ostatnim rokiem przejściowym, a od lipca tego roku każdy rodzaj przedsiębiorstwa będą dotyczyły te same zasady związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym.

JPK 2018 – czy wszyscy są na to gotowi?

Pomimo tego, że czasu na przygotowanie się do rozliczania za pośrednictwem Jednolitego Pliku Kontrolnego było dużo, wciąż wielu przedsiębiorców wie niezbyt dużo na ten jego zastosowania. Badania na ten temat omówił internetowy serwis dziennika Rzeczpospolita. Badanie przeprowadzono w lutym 2018 roku i wynika z niego, że aż 45% ankietowanych przedsiębiorców nie wie nic o Jednolitym Pliku Kontrolnym lub wie na jego temat bardzo mało. Dodatkowo aż 51% z badanych zadeklarowało, że nie jest gotowych na nowe obowiązki, które wynikają z wprowadzenia JPK. Mniej niż 10% zapytanych twierdzi, że wie dużo na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego i jest dobrze przygotowanych do zmian. Jednocześnie, warte podkreślenia są inne informacje wynikające z tej ankiety. Ponad 30% przedsiębiorców twierdzi, że zaproponowane rozwiązanie jest zmianą na lepsze, a ponad 42% uważa, że dzięki JPK kontakty z Urzędem Skarbowym będą bardziej nowoczesne i mniej uciążliwe. Niestety, czasu na dostosowanie się do tych nowoczesnych wymogów przedsiębiorcy już w zasadzie nie mają. Nie oznacza to jednak, że czekają ich kary i poważne konsekwencje. Pomocy mogą bowiem szukać u firm doradczych, które nie tylko pomogą przygotować wymagane dokumenty, ale również stworzyć w przedsiębiorstwie procedury, które umożliwią generowanie ich w przyszłości samodzielnie.

Jednolity Plik Kontrolny – też może ulegać zmianom

Warto w tym miejscu wspomnieć również o tym, że Jednolity Plik Kontrolny również może ulegać zmianom, do których muszą dostosować się firmy. Przykładowo jesienią 2017 roku zmieniła się struktura pliku JPK_VAT i była to już trzecia zmiana w tym dokumencie. Do tych zmian muszą dostosować się przedsiębiorcy. I znów pomóc mogą w tym profesjonalne firmy doradcze. O tym, jak dostosować swój JPK do nowych wymogów można przeczytać pod tym linkiem - http://www.ey.com/pl/pl/services/tax/indirect-tax/jpk_vat-3--main. Nie ulega jednak wątpliwości, że podobnych zmian w przyszłości nie uda się uniknąć, między innymi ze względu na zmieniające się przepisy, ich interpretacje, a także innowacyjne sposoby na prowadzenie działalności gospodarczej, a nawet całkiem nowe gałęzie przemysłu, do których trzeba będzie dostosować przepisy podatkowe, a wraz z nimi sposób rozliczania danin dla państwa.

Jednolity Plik Kontrolny – zmiana, do której nie tylko trzeba, ale również warto się dostosować

Jednolity Plik Kontrolny ma uprościć i ujednolicić sposób przekazywania informacji między przedsiębiorstwami a Urzędami Skarbowymi. I tę wartość dostrzega wielu managerów i właścicieli firm. Jednocześnie zmiany są często trudne do wdrożenia, a tym samym przeciągają się w czasie. Warto rozważyć w trakcie trwania okresu przejściowego, który jednak właśnie dobiega końca, skorzystanie z pomocy specjalistów, aby lepiej dostosować swoje przedsiębiorstwo do nowych wytycznych. Same zmiany należy też potraktować jako szansę na usprawnienie działania firmy, a nie kolejny wymóg formalny, który po prostu trzeba spełnić.

 

Materiał zewnętrzny

 

Komentarze (0)

O serwisie

Crd24.pl czyli Twoje źródło informacji

Nowinki ze świata technologii i biznesu

Najwyższa jakość artykułów  na wyciągnięcie ręki

Kontakt

konsument@crd24.pl

Galeria