Dotacje unijne w Katowicach

Dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą korzystać ze specjalnych funduszy, udostępnianych specjalnie na ich cele. Unia Europejska chce wspierać rozwój gospodarek poszczególnych krajów wchodzących w jej skład, aby dać im szansę rozwoju i zbliżyć je do siebie poziomem gospodarczym. UE wychodzi przede wszystkim naprzeciw potrzebom młodych przedsiębiorców chcących założyć nowe firmy. Walka z bezrobociem, wzmacnianie konkurencyjności to główne cele programów unijnych.

Skąd się biorą pieniądze?

Programy zostały podzielone na lata i co jakiś czas pojawiają się nowe możliwości. Praktycznie w każdym mieście Polski można starać się o unijną dotację. Polska na lata 2014-2020 stała się największym beneficjentem unijnym, co oznacza, że pobiera największą ilość funduszy spośród wszystkich państw członkowskich. UE przeznaczyła 82,5 mld euro na rozwój gospodarczy Polski w różnych aspektach. 

Być może zainteresuje Cię: Dotacje Unijne dla firm w Katowicach pozyskuje A1 Europe >>

Pieniądze przeznaczane na rozwój gospodarczy pochodzą od samych państw członkowskich. Dzięki określeniu rocznego budżetu Unia jest w stanie wydzielić pieniądze na poszczególne kraje, a co za tym idzie w pełni panować nad wydatkami.

Rodzaje funduszy unijnych

Dotacje unijne Katowice wpisują się w program powzięty na całym obszarze kraju. Lata 2014-2020 to powstanie nowej perspektywy finansowej. W całej Polsce obowiązują następujące założenia i programy, które mogą być wykorzystane także przez mieszkańców Katowic:

•Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – ma promować ochronę środowiska naturalnego, dostosowywanie się do zmian klimatu, wykorzystywanie zasobów i zrównoważony transport,

•Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – rozwój konkurencji w polskiej gospodarce, wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw i projektów badawczo-rozwojowych,

•Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój – wzmocnienie wybranych polityk publicznych,

•Program Operacyjny Polska Cyfrowa – wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w dziedzinie cyfrowej (m.in. łatwy dostęp do Internetu),

•Program Operacyjny Pomoc Techniczna – polityka spójności, wsparcie instytucji zajmujących się dotacjami unijnymi, 

•Regionalny Program Operacyjny – zwiększanie konkurencji poszczególnych regionów krajów, będzie prowadzony na poziomie województw. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego ma na celu rozwinięcie regionu według wizji sejmiku wojewódzkiego z 2013 r. Na program regionalny w Śląskiem przeznaczono 3,57 mld euro – to dość duża kwota w porównaniu z innymi województwami. Program został podzielony na priorytety. Są to m.in. Nowoczesna gospodarka, Cyfrowe Śląskie, Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Transport, Regionalny rynek pracy, Włączenie społeczne, Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Województwo zostało umownie rozdzielone na Subregiony: Północny, Centralny, Południowy i Zachodni. Katowice mieszczą się w obszarze Centralnym. 

dotacje unijne

Projekty realizowane w Katowicach

Na podstawie powyższych programów i ich szczegółowych założeń zostało do tej pory zaakceptowanych wiele projektów realizujących wskazane cele. Są to m.in.: Digitalizacja wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice, Prosperity, Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach – Murckach, Katowice – miasto otwarte – działania inwestycyjne, SOS Szkolenia Otwartych Szans, Absolwent ZSB – zawodowy specjalista, Fototechnik z przyszłością, Atelier na czasie – modernizacja studia i ciemni fotograficznych w ZSTiO w Katowicach, Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej, Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. To tylko niektóre przykłady na to, jak środki unijne są wykorzystywane w Katowicach. 

Środki proponowane przez UE mają w jak najlepszy sposób wspierać rozwój małych przedsiębiorstw, młodych przedsiębiorców czy powstawanie nowych firm. Są nastawione na rozwój gospodarczy kraju, a co za tym idzie - poszczególnych jego regionów czy miast. Innowacyjność i pomysłowość są zawsze brane pod uwagę w pierwszej kolejności, dlatego warto zapoznać się z możliwościami i wykorzystać pojawiające się szanse.

Więcej...

Komentarze (0)

O serwisie

Crd24.pl czyli Twoje źródło informacji

Nowinki ze świata technologii i biznesu

Najwyższa jakość artykułów  na wyciągnięcie ręki

Kontakt

konsument@crd24.pl

Galeria