Wizy do Chin – informacje ogólne

Chiny – zróżnicowany świat Orientu, feeria barw, dzikość przyrody, klasztory, tłumy i niezwykła kultura. Marzysz o wyprawie na Daleki Wschód? Sprawdź, jakie formalności musisz załatwić przed wyjazdem.

Planując wyjazd do Chin, należy pamiętać o wypełnieniu formalności związanych z wizą chińską. Aby ją uzyskać, konieczna jest opłata za wizę do Chin. Na jej wyrobienie potrzeba min. 7 dni roboczych, dlatego warto zaplanować tę czynność z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku braku wizy do Chin, nie uda nam się zrealizować planu wyjazdowego na Daleki Wschód.

Podstawowe dokumenty do wizy do Chin, które są niezbędne podczas składania aplikacji to:

  • paszport, paszport tymczasowy lub międzynarodowy dokument podróży – licząc od dnia złożenia go w Wydziale Konsularnym, dokument musi być ważny co najmniej 6 miesięcy;
  • czytelnie wypełniony wniosek wizowy
  • wydruk rezerwacji biletu lotniczego w obie strony
  • dokument potwierdzający rezerwację hotelową lub inną opcję zakwaterowania tymczasowego
  • aktualna fotografia zgodnie z wymogami paszportowymi
  • w przypadku ubiegania się o wizę dla cudzoziemca mieszkającego w Polsce, konieczne jest dołączenie kserokopii karty pobytu

Rodzaje wiz chińskich

Wizy do Chin dla Polaków są dostępne w różnych wariantach w zależności od celu, charakteru i czasu trwania wyjazdu. W pakiecie wiz znajdują się:

turystyczna/biznesowa 30-dniowa, 1-krotna – dokument ważny 3 miesiące od daty wydania, obliguje do wjazdu bez wizy na teren Hongkongu i Macao do 90 dni. W przypadku wizy biznesowej konieczne jest dołączenie do podstawowych dokumentów wizowych zaproszenia lub jego kopii z dokładnymi danymi kontrahenta z Chin wraz z pieczęcią firmy z Chińskiej Republiki Ludowej.

  • grupowa turystyczna 30-dniowa, 1-krotna – dokument wydawany dla grup minimum 10-osobowych, ważna przez 3 miesiące od daty wydania. Do podstawowych dokumentów obowiązkowe jest dołączenie listy uczestników wyprawy w kolejności alfabetycznej, zaświadczenia z polskiego biura turystycznego z informacją o zakwaterowaniu oraz zaproszenia wystosowanego przez krajowe biuro turystyki Chińskiej Republiki Ludowej, konkretną prowincję, teren autonomiczny, miasto wydzielone lub biuro turystyki upoważnione przez rząd chiński.
  • prywatna 30-dniowa, 1-krotna – do dokumentów podstawowych dołącza się skan dowodu lub paszportu osoby zapraszającej, poświadczenie meldunku w Chinach lub kartę stałego pobytu osoby zapraszającej.
  • rodzinna 30-dniowa, 1-krotna – dodatkowe formalności podobnie jak w przypadku ubiegania się o wizę prywatną.
  • studencka 180 dniowa, 1-krotna – do podstawowych dokumentów obligatoryjne jest dołączenie zaświadczenia o stanie zdrowia według wzoru oraz petycji do wizy student/work visa.

W przypadku wjazdu na teren Hongkongu, wiza dla obywateli Polski nie jest konieczna, jeśli pobyt nie przekroczy 90 dni. W przeciwnym razie obowiązkowe jest wyrobienie stosownego dokumentu. Jeśli planowany jest wyjazd do Hongkongu w celu edukacyjnym, promocyjnym, artystycznym czy pracowniczym – wiza jest niezbędna bez względu na okres przebywania.

W przypadku wycieczki do Tybetu, konieczne jest dołączenie potwierdzenia uczestnictwa w wyprawie zorganizowanej. W przeciwnym razie zgoda na wjazd do Tybetu nie zostanie przyznana.

Wizy do Chin - płatności

Cena wizy do Chin wynosi 445 złotych za dokument wydany w trybie zwykłym oraz 535 złotych za dokument wysłany pocztą. W przypadku wydania wizy w trybie ekspresowym cena wynosi 645 złotych, natomiast w trybie superekspresowym, obejmującym wyjątkowe okoliczności, wiza do Chin kosztuje 790 złotych. Wniosek w przypadku wizy do Chin powinien być wypełniony czytelnie w j. polskim, chińskim lub angielskim i zgodnie ze wzorem dokumentu dostępnego online lub stacjonarnie w Centrum Wizowym.

Uzyskanie wizy do Chin tylko z pozoru może wydawać się skomplikowane. Pomożemy Państwu prawidłowo wypełnić wniosek o wizę do Chin, a w rezultacie Państwo będą mogli cieszyć się podróżą do kraju Orientu. Jeżeli udają się Państwo do kraju kontrastów, wspaniałego street foodu, smoków i Wielkiego Muru oraz potrzebują skorzystać z pomocy związanej z załatwieniem formalności, skontaktujcie się z nami online, stacjonarnie lub telefonicznie.

Pomoc merytoryczna: http://www.importfromchina.pl/

 

Artykuł partnera

Komentarze (0)

O serwisie

Crd24.pl czyli Twoje źródło informacji

Nowinki ze świata technologii i biznesu

Najwyższa jakość artykułów  na wyciągnięcie ręki

Kontakt

konsument@crd24.pl

Galeria