Fundusz inwestycyjny – ciekawa forma oszczędzania pieniędzy

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez firmę Analizy Online, Polacy oszczędzają coraz więcej pieniędzy. Chociaż gromadzony przez nich kapitał stale rośnie, najbardziej popularnymi miejscami lokowania środków pieniężnych pozostają banki oraz SKOK-i. Jakie jeszcze możliwości mają osoby szukające instrumentów finansowych służących do oszczędzania?

Fundusze inwestycyjne – najważniejsze informacje

Niskie stopy procentowe sprawiają, że wiele osób poszukuje innych form przechowywania pieniędzy i możliwości osiągnięcia z tego tytułu zysku. Jedną z nich jest udział w funduszach inwestycyjnych. Zakup akcji, obligacji czy nieruchomości z pewnością wymaga posiadania niemałych środków pieniężnych, przez co pozostają one poza zasięgiem przeciętnie lub mało zarabiających osób. Fundusze inwestycyjne nie bez powodu nazywane są przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania – wpłata nawet niewielkich sum przez licznych klientów pozwala zgromadzić spory kapitał, jaki następnie można korzystnie zainwestować. Tym zadaniem zajmuje się zespół doświadczonych specjalistów i analityków. Doskonale znają oni rynek, uważnie śledzą zachodzące na nim zmiany oraz kondycję finansową emitentów posiadanych papierów wartościowych, a tym samym mają wszystkie niezbędne kompetencje, aby trafnie wytypować przynoszące zysk inwestycje. Dzięki temu klienci funduszy mogą znaleźć produkty przynoszące wysoki zysk przy akceptowalnym poziomie ryzyka. Jednocześnie należy zauważyć, że większość tego typu instytucji umożliwia szybki dostęp do ulokowanych wcześniej środków, ponieważ każdy uczestnik w dowolnej dla siebie chwili może zażądać odkupienia jednostek przez fundusz.

Czy fundusze inwestycyjne w Polsce są popularne?

Udział w funduszach inwestycyjnych to korzystne rozwiązanie dla osób szukających alternatywy dla nisko oprocentowanych lokat czy kont oszczędnościowych. Chociaż tego typu formy lokowania kapitału mają wiele zalet, ciągle postrzegane są jako instrumenty skomplikowane i odpowiednie głównie dla klientów posiadających specjalistyczną wiedzę. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia, osoby nie mające doświadczenia w tego typu inwestycjach postrzegają je właśnie jako trudno dostępne i przeznaczone głównie dla bardziej zaawansowanych inwestorów. Jednocześnie produkty te uważane są za pozwalające na osiągnięcie niemałych zysków. Według ekspertów przełamanie stereotypu udziału w funduszach (takich jak np. BPH TFI) jako oferty dostępnej specjalistom należy do ich najważniejszych zadań. W tym też celu fundusze inwestycyjne starają się zachęcić kolejnych klientów poprzez różne działania, jak np. możliwość inwestowania w kilka zróżnicowanych subfunduszy i wygodnego przenoszenia pomiędzy nimi środków inwestycyjnych bez dodatkowych opłat; czy elastycznego zarządzania inwestycją. Bezprecedensowym w historii polskich funduszy inwestycyjnych było też wypłacanie regularnej dywidendy udziałowcom funduszu, które po raz pierwszy wprowadził fundusz BPH Dywidendowy.

Materiał zewnętrzny

Komentarze (0)

O serwisie

Crd24.pl czyli Twoje źródło informacji

Nowinki ze świata technologii i biznesu

Najwyższa jakość artykułów  na wyciągnięcie ręki

Kontakt

konsument@crd24.pl

Galeria